Industrial GreenTec
Industrial GreenTec

Industrial GreenTec

Industrial GreenTec

17-Apr-13
تا
17-Apr-17
نمایشگاه بین المللی محیط زیست
گروه اصلی کالا: تصفیه هوا، تولید انرژی، حفاظت از محیط زیست، مهندسی محیط زیست، تولید گرما، بازیافت، تکنولوژی آب و فاضلاب