LIGNA
LIGNA

LIGNA

LIGNA

19-May-27
تا
19-May-31
نمایشگاه بین المللی صنایع چوب و جنگل
گروه اصلی کالا: ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز برای تهیه و نگهداری چوب و جنگل، ماشین‌آلات و تجهیزات تولید مبلمان و کارهای چوبی، فن آوری برش و پردازش چوب و الوار، ماشین‌آلات و تجهیزات برای حمل و نقل چوب و درختان جنگلی