Gamescom
Gamescom
Gamescom

Gamescom

نمایشگاه‌ بین المللی تخصصی بازی های رایانه ای

گروه اصلی نمایشگاه: بازی‌های کامپیوتری، نرم‌افزار، سخت‌افزار، برنامه‌های آموزشی پایه و پیشرفته برای کودکان و نوجوانان

تاریخ شروع: 2022-08-24

تاریخ پایان: 2022-08-28

دوره برگزاری:

وبسایت نمایشگاه