gamescom
gamescom

gamescom

gamescom

18-Aug-21
تا
18-Aug-25
نمایشگاه بین المللی سرگرمی و بازی‌های رایانه‌ای
گروه اصلی کالا: بازی‌های کامپیوتری، نرم‌افزار و سخت‌افزار کامپیوتر، کتاب‌های تخصصی، خدمات، آموزش و آموزش‌های تکمیلی