Kind & Jugend
Kind & Jugend
Kind & Jugend

Kind & Jugend

نمایشگاه بین المللی و تخصصی نوزاد و کودکان

گروه اصلی نمایشگاه: اسباب بازی و وسایل اتاق کودک، کالسکه، صندلی مخصوص استقرار کودک در اتومبيل، وسائل حمل نوزاد

تاریخ شروع: 2022-09-08

تاریخ پایان: 2022-09-10

دوره برگزاری:

وبسایت نمایشگاه