نمایشگاه Win-Eurasia 2022

نمایشگاه Win-Eurasia 2022

نمایشگاه Win-Eurasia 2022

بازدید هیات تخصصی تجاری ایران از نمایشگاه صنعت ترکیه 2022

این رویداد توسط شرکت نمایشگاه های آلمان، شعبه ترکیه، از تاریخ 17 – 23 خرداد 1401 در استانبول برگزار شد و هیات ایرانی متشکل از ۴۸ نفر از این مهم بازدید و در جلسات B2B حضور بهم رساندند.

تعداد غرفه گذاران:1400 شرکت از 20 کشور
تعداد بازدیدکنندگان: 77000 نفر
مساحت: 33.000 مترمربع