نمایشگاه بین المللی و تخصصی تکنولوژی، ماشین‌آلات صنعتی و صنایع نوین هانوفر 2022:

نمایشگاه بین المللی و تخصصی تکنولوژی، ماشین‌آلات صنعتی و صنایع نوین هانوفر 2022:

نمایشگاه بین المللی و تخصصی تکنولوژی، ماشین‌آلات صنعتی و صنایع نوین هانوفر 2022:

مشخصات نمایشگاه بین المللی و تخصصی تکنولوژی، ماشین‌آلات صنعتی و صنایع نوین هانوفر 2022:

تاریخ جدید: ۹ تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ برگزار می شود.
گروه اصلی کالا: تکنولوژی، نوآوری، اتوماسیون .
بازارهدف:اروپا
تعداد غرفه گذاران 2019: 6000 مشارکت کننده
تعداد بازدیدکنندگان 2019: 211.000 نفر
فضای اختصاص یافته 2019: 370 هزار متر مربع
سیکل برگزاری: سالانه
پایگاه اینترنتی :
https://www.hannovermesse.de/en/