انتظارها به پایان رسید… نمایشگاه دموتکس آلمان در تاریخ  23 تا 26 دی  1400  پس از وقفه دو ساله، باری دیگر پر قدرت تر از قبل بر روی صحنه خواهد آمد.

انتظارها به پایان رسید… نمایشگاه دموتکس آلمان در تاریخ 23 تا 26 دی 1400 پس از وقفه دو ساله، باری دیگر پر قدرت تر از قبل بر روی صحنه خواهد آمد.

انتظارها به پایان رسید… نمایشگاه دموتکس آلمان در تاریخ 23 تا 26 دی 1400 پس از وقفه دو ساله، باری دیگر پر قدرت تر از قبل بر روی صحنه خواهد آمد.

پس از وقفه ای دو ساله، نمایشگاه دموتکس از ۱۳ تا ۱۶ ژانویه ۲۰۲۲، درهای خود را به روی مشارکت کنندگان صنعت فرش و کفپوش می گشاید.
هم اکنون می توانید جهت بهرمندی از تخفیف ثبت نام زود هنگام تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ اقدام فرمایید.

تمامی اطلاعات در خصوص اجاره بها، متراژ ها و سایر خدمات در لینک زیر موجود است:

https://shop.domotex.de/en/00/2022/index.html

.در صورت بروز هرگونه پرسش می توانید با دفتر نمایندگی انحصاری نمایشگاه دموتکس در ایران تماس حاصل فرمایید.