Euroblech
Euroblech
Euroblech

Euroblech

نمایشگاه بین‌المللی و تخصصی تکنولوژی و پردازش فلزات

گروه اصلی نمایشگاه: گروه اصلی: ورق و لوله های آهنی و غیر آهنی، ماشین آلات و سیستم های جوش، تکنولوژی برش

تاریخ شروع: 2024-10-22

تاریخ پایان: 2024-10-25

دوره برگزاری: