EuroBLECH
EuroBLECH
EuroBLECH

EuroBLECH

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی فلز ورق

گروه اصلی نمایشگاه: طراحی و ساخت با کامپیوتر، تکنولوژی برش، بهداشت و حفاظت صنعتی، تجهیزات صنعتی کارخانه‌ها، آبکاری و قطعات نیمه ساخته شده، کنترل کیفیت، بازیافت، پردازش فلز ورق، ورق‌کاری، تکنولوژی پوشش سطح، ابزار، پردازش لوله

تاریخ شروع: 2020-12-27

تاریخ پایان: 2020-12-30

دوره برگزاری:

راهنمای بازدیدکنندگان وبسایت نمایشگاه