Eurotier
Eurotier
Eurotier

Eurotier

نمایشگاه بین‌المللی و تخصصی دام و طیور

گروه اصلی نمایشگاه: گروه اصلی: دام، تجهیزات دامپروری،آ ماده سازی غذای دام، اصلاح نژاد دام

تاریخ شروع: 2024-11-12

تاریخ پایان: 2024-11-15

دوره برگزاری: