TWENTY2X
TWENTY2X
TWENTY2X

TWENTY2X

نمایشگاه بین المللی تخصصی تجارت دیجیتال

گروه اصلی نمایشگاه: کنفرانس و فرمت های تعاملی برای شبکه سازی، برنامه های کاربردی خاص و بهترین و راه حل ها، تمام زمینه های IT مربوطه از مدیریت داده ها تا امنیت سایبری، تمرکز بر کسب و کار با انجمن ها و مذاکرات فروش، مرکز اطلاعات برای SME های دیجیتال، فوکوس بر روی B2B، یک نمایشگاه برای راه حل های کسب و کار دیجیتال، تبادل تجربه، تسهیل شکل گیری محتوا از طریق جوامع، پلت فرم تماس فروش گرا، ایده های جدید برای شرکت هایی که می خواهند دیجیتال سازی خود را تسریع بخشند

تاریخ شروع: 2020-03-17

تاریخ پایان: 2020-03-19

دوره برگزاری:

راهنمای بازدیدکنندگان وبسایت نمایشگاه