Anuga Selected India
Anuga Selected India
Anuga Selected India

Anuga Selected India

گروه اصلی: انواع مواد غذایی سالم و ارگانیک، اسنک و انواع نوشیدنی گرم و سرد.

گروه اصلی نمایشگاه: نمایشگاه بین‌المللی و تخصصی مواد غذایی هند

تاریخ شروع: 2024-08-28

تاریخ پایان: 2024-08-30

دوره برگزاری: