Domotex Asia
Domotex Asia
Domotex Asia

Domotex Asia

گروه اصلی نمایشگاه: فرش‌های دستباف، الیاف، مواد شوینده، لمینه، پارکت، کفپوش، فرش‌های ماشینی

گروه اصلی نمایشگاه: گروه اصلی نمایشگاه: نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع فرش و کفپوش

تاریخ شروع: 2024-05-28

تاریخ پایان: 2024-05-30

دوره برگزاری: