Eu’Vend
Eu’Vend
Eu’Vend

Eu’Vend

نمایشگاه بین المللی تخصصی اتومات‌های فروش

گروه اصلی نمایشگاه: سیستم نقدی، سیستم سرو غذا، انتقال اطلاعات، خدمات، ماشین‌های اتومات فروش

تاریخ شروع: 2020-10-29

تاریخ پایان: 2020-10-31

دوره برگزاری:

وبسایت نمایشگاه