Gamescom
Gamescom
Gamescom

Gamescom

نمایشگاه بین المللی و تخصصی بازی های رایانه‌ای

گروه اصلی نمایشگاه: بازی‌های کامپیوتری، نرم‌افزار و سخت‌افزار کامپیوتر، کتاب‌های تخصصی، خدمات، آموزش و آموزش‌های تکمیلی

تاریخ شروع: 2024-08-21

تاریخ پایان: 2024-08-25

دوره برگزاری: