gamescom
gamescom
gamescom

gamescom

نمایشگاه بین المللی سرگرمی و بازی‌های رایانه‌ای

گروه اصلی نمایشگاه: بازی‌های کامپیوتری، نرم‌افزار و سخت‌افزار کامپیوتر، کتاب‌های تخصصی، خدمات، آموزش و آموزش‌های تکمیلی

تاریخ شروع: 2019-08-20

تاریخ پایان: 2019-08-24

دوره برگزاری:

راهنمای بازدیدکنندگان وبسایت نمایشگاه