Orgatec
Orgatec
Orgatec

Orgatec

نمایشگاه بین‌المللی و تخصصی وسایل، تجهیزات و مدیریت دفاتر اداری

گروه اصلی نمایشگاه: گروه اصلی: انواع اثاثیه اداری، انواع تجهیزات داخلی و مبلمان

تاریخ شروع: 2024-10-22

تاریخ پایان: 2024-10-25

دوره برگزاری: