spoga +gafa
spoga +gafa
spoga +gafa

spoga +gafa

نمایشگاه بین المللی و تخصصی لوازم ورزشی تجهیزات کمپینگ، باغ و باغچه

گروه اصلی نمایشگاه: لوازم سوارکاری و ورزش‌های آبی و غواصی، وسایل باغبانی و مبلمان باغ و باغچه، سیستم‌های نوررسانی و آبیاری، وسایل گلخانه و پاسیو، لوازم برای حیوانات خانگی

تاریخ شروع: 2024-06-16

تاریخ پایان: 2024-06-18

دوره برگزاری: