spoga + gafa
spoga + gafa
spoga + gafa

spoga + gafa

نمایشگاه بین المللی لوازم ورزشی، تجهیزات کمپینگ و مبلمان باغ و باغچه

گروه اصلی نمایشگاه: لوازم سوارکاری و ورزش‌های آبی و غواصی، وسایل باغبانی و مبلمان باغ و باغچه، سیستم‌های نوررسانی و آبیاری، وسایل گلخانه و پاسیو، لوازم برای حیوانات خانگی

تاریخ شروع: 2020-09-08

تاریخ پایان: 2019-09-09

دوره برگزاری:

راهنمای بازدیدکنندگان وبسایت نمایشگاه