spoga horse
spoga horse
spoga horse

spoga horse

نمایشگاه بین المللی و تخصصی سوارکاری

گروه اصلی نمایشگاه: تجهیزات جانبی، مراقبت از اسب، نگهداری و تغذیه، هدایا، انواع نژاد اسب، کالاهای چرمی، صنعت سوارکاری، تجهیزات سوارکاری، خدمات، کالاهای ورزشی، لباس ورزشی، تجهیزات اسطبل، مراتع و حمل و نقل

تاریخ شروع: 2024-02-03

تاریخ پایان: 2024-02-05

دوره برگزاری: