Spoga + horse
Spoga + horse
Spoga + horse

Spoga + horse

نمایشگاه بین المللی تخصصی تجهیزات سوارکاری

گروه اصلی نمایشگاه: تجهیزات جانبی، مراقبت از اسب، نگهداری و تغذیه، هدایا، انواع نژاد اسب، کالاهای چرمی، صنعت سوارکاری، تجهیزات سوارکاری، خدمات، کالاهای ورزشی، لباس ورزشی، تجهیزات اسطبل، مراتع و حمل و نقل

تاریخ شروع: 2020-08-25

تاریخ پایان: 2019-08-29

دوره برگزاری:

راهنمای بازدیدکنندگان