Win-Eurasia
Win-Eurasia
Win-Eurasia

Win-Eurasia

گروه اصلی: فن آوری های اتوماسیون صنعتی

گروه اصلی نمایشگاه: نمایشگاه بین‌المللی و تخصصی تکنولوژی،ماشین آلات و صنایع تولیدی ترکیه

تاریخ شروع: 2024-06-05

تاریخ پایان: 2024-04-08

دوره برگزاری: