نمایشگاه تخصصی ماشین آلات دست دوم

نمایشگاه تخصصی ماشین آلات دست دوم

نمایشگاه تخصصی ماشین آلات دست دوم

برگزاری نمایشگاه تخصصی ماشین آلات دست دوم در آگزبورگ آلمان از تاریخ 5 الی 7 اردیبهشت 1396