آخرین اخبار Domotex 2019  (بخش دوم)

آخرین اخبار Domotex 2019 (بخش دوم)

آخرین اخبار Domotex 2019 (بخش دوم)

 

هنر و تعامل:  بعد هنری  CREAT’N’CONNECT

Susanne Kaufmann که به عنوان متخصص این حوزه مسئـول ارزیـابی طرح های ارسـال شـده برای بخـش هنر و تعامل درهیئت داوری حضور داشته می گوید:

پیوستگی ها و ارتـباطات بخش اعـظمی از تاریخ هنر را تشـکیل می دهند. پیوسـتگی موضـوعی است مهیج چرا که به دهه های قبل امتداد یافته اما همچنان گونـه های

معاصرخود را در Domotex و در قالب دو جنبه چالش برانگیز هنری می یابد.

 

یکی از این جنبه ها اثری از هنرمند آمریکایی Rena Detrixhe است. این هنـرمند از عناصر طبیـعی برای آزمـودن رابـطه انسـان ها و دنیای پیرامون آن ها اسـتفاده

می کند. او بـرای سـاخت و نصب فرش خاک قرمز از ایـالات Oklahoma آمریـکا خاک قرمز جمع آوری کـرده و آن ها را به شـکل فرش هایی موقـتی در مـی آورد.

دیدگاه این فرد به این کار جلب توجه به تاثیر ناگوار بر منابع طبیعی با استخراج این منابع همچون نفت و گاز در محل زندگی او است.

CREAT’N’CONNECT بـرای این هـنرمند راهـی بـرای کشف رابـطه انسان با کـره زمین است و با این کار قصـد دارد تا تنش بین تاثیر انسان بر روی طبیعت

گرانبهای زیر پایش را نشان دهد.

چشـم انداز چـالش برانـگیز و هـنری دیـگر که در بـخش هـنر و تعـامل به نـمایش گـذارده خواهد شد ویترین Vanessa Barragao اهل کشـور پرتقال است. او در

هنرکـده خـود از ترفـند هـای صنایع دسـتی برای ساخت فــرش و پرده با به کارگیری از مواد زائد صـنعت نساجی استفاده می کند. او در نزدیکی دریا زنـدگی کرده است،

به همـین خـاطر ارتباط نزدیـکی با دریا دارد و کار خود را تـحت تاثـیر آن قرار داده است. این هـنرمند با بـکارگیری ترفندهایی از قبیل قالب دوزی و بافندگی صخره های

مرجـانی سه بـعدی با اسـتفاده از مـواد بازیافتی می سازد. او در شهر Porto، قلب صـنعت نساجی کشور پرتقال زندگی می کند بنا بر این از آسیب های دردنـاکی که این

صـنعت به محـیط زیست و بخصوص اقیانوس ها که 90 درصـد آلودگی هوا را به خود جذب می کـنند و باعـث گرم شدن کـره زمین می شوند آگاه است  و آن را توضیح

می دهد. بخشـی از هـدف او مجاب کـردن مردم به تجدید نظر درباره نحوه رفتارشان با محیط زیست و افزایش آگاهی آن ها در خصوص مرگ مرجان های دریایی است.

 

متفکران جدید یا (Nu Thinkers) ایده های جوان و هدفمند از پایه تا پایان

طرحی که تـوسط Sarah Busching از دانشـگاه علوم کـاربردی Wismar  توسعه یافته است در میان منافع و مفاهیم پیـشرو مـنتخب برای بـخش متفکران جدید

از Framing Trends  به اسـم  A Match  نامیده شده است. این طرح جنبه های تـکنولوژیکی متصـل به کلان رونـد ها را بررسـی می کند. این طـرح شـامل دو

عدد تاب است که با یک جدا کننده یا پارتیشن از یکدیگر مجزا شده اند و دو نفر بر روی تاب ها می نشینند و سعی می کنند همزمان با هم تاب بخورند.

تاب ها برروی یک سکوی چوبی قرار گرفته اند و کابل های آنان به میله های فلزی و توان سنج برای اندازه گیری مقاومت آن ها مجهز است. این دستگاه نوسان حرکت هر

فـرد را به صـورت مـجزا اندازه گیری می کند و آن را به صورت یک نمودار موجـی شـکل بر روی صفحه نمایش نشان می دهد. نکته مهم آن است که دو شخص بر روی

تـاب فقط می توانند تصـویر حرکتـی یکـدیگر را بر روی صفـحه نمایش بـبینند تا بتـوانند به طـور هـمزمان خـود را حـرکت دهند. از این روی همانطور که نام این قسمت

A Match  ( یـک همخـانی یا مسابقه) است اگر دو فرد قـادر باشند با یـکدیگر همخوانی داشته باشـند اجازه ملاقات با یـکدیگر را خواهـند داشـت. آنها قادر خواهند بود

که با اسـتفاده از یـک برنامه تصـاویر گرافیـکی و لحظه بـه لحظه خود را برای یکدیگر از طریق پست الکترونیکی ارسال کنند. برنامه فوق توسط دانشجویان بخش طراحی

ارتـباطات دانشگاه علوم کاربردی شهر Wisor طراحـی شـده است. از این طریق افرادی که روی تاب ها می نشینند قادر خواهند بود که با دنـیای خارج ارتباط برقرار کرده

و تجارب خود را به اشتراک بگذارند.

 

بـخش (Nu Thinkers) همـچنین طرح یکی دیـگر از دانشـجویان Wismar یعنی Sara Strenge را که Connect it یا (متصل کن) نام دارد رونمایی می کند.

طرح Sara Strenge از ماژول های مثلثی تشـکیل شده است. این مـاژول ها از 2 قطعه تحته سه لایه که با فـرش هایی به رنگ های مخـتلف پوشانده شده اند تشکیل

شـده اسـت و می تـوانند با مـاژول های 3 بـعدی و مجـسمه ای به شکل لبه به لبه متصل می شوند. کف بخش  Connect It دارای چـراغ و زمینه های خاکستری تیره

اسـت  که بـه طـور موثر بخش اطلاعـات را از بخش اجرایی با استفاده از اشکال سه بعدی و مجسمه ای شکل مجزا می کند.

 

ایده این کار آن اسـت که با ساخت مثلث های سه بعدی از جنس فرش در اشکال مختلف بازدیدکنندگان Domotex را با مـواد اولـیه آشنا ساخته و همچنین در این میان

شبکه ای ساخته شود که در طول نمایش به طور مداوم تغییر پیدا می کند.

 

آقای Thomas Hundt عضو هیات داوری می گوید که مشارمت دانش آموزان میل شدیدی را برای مطرح کردن سوالات مربوط به موضوع اتصال را ایجاد می کند.

سـوالاتی از قبیل: چه کسـی اطلاعات من را به خود اختصاص داده؟ و یا اینکه آیا من واقعا می خواهم تا اطلاعاتم را فاش کنم؟ در همین میان ما قادر خواهیم بود که شاهد

میل و اشتیاق شدیدی به حضور فیزیکی باشیم.

 

وابسـتگی یـکی از جـنبه های مـهم طـراحی کفپـوش ها است. کفپـوش ها ما را تحت تاثـیر خود قـرار داده،  به ما هدف می دهند و صحنه ای را برای تعامـل انسـان ها

فراهم می سازند. همانـطور که از سـال 2018 تاسیسات خـلاقانه و تولـیدات در ویترین  Framing Trends در Domotex 2019 بـه نـمایش در آمدند، هر دو نقطه

برجسته و کانون پر جنب و جوش این صنعت خواهند بود و الهام بخش همکاری و تعامل پر بار بین غرفه گزاران و بازدیدکنندگان از سراسر جهان خواهند شد.