آخرین اخبار Domotex 2019  (بخش اول)

آخرین اخبار Domotex 2019 (بخش اول)

آخرین اخبار Domotex 2019 (بخش اول)

 

آماده سازی Domotex 2019  در حال اجرا است. هیئت داوری و متخصصان به عنوان بخشی از این ساختار (در ماه سپتامبر) جهت ارزیـابی و گزیـنش خـلاقانه

ترین پروژه ها و نمایش آن ها گرد هم آمده اند. سکوی Framing Trends در سالن 9 از برترین موضوعات Domotex به شمار می آید که به غرفـه گذاران

خود کمک می کند تا ایده های خود را به بهترین شکل به نمایش بگذارند.

این بـخش از 3 فضای نمایشی تشـکیل شده که هرکدام دیـدگاه به خصوصی را نسبت به موضوع اصلی نـمایشگاه یـعنی CREAT’N’CONNECT دارند.

Flooring Spaces محلی است که غرفه گذاران و سایر تولید کنندگان صنعت کفپوش بینش خلاقانه را با بازدیدکننگان به اشتراک گذاشته و جایگاه خود را به

عنوان پیشگامان این صنعت تثبیت می کنند.

NuThinkers فرصتی است برای دانش آموزان تا طرح های نوآورانه خود و ایده های برگرفته از ارتباطات کلان روند را ارائه دهند.

Art & Interaction این بخش به کشف موضوع اصلی با دیدگاه احساس در دنیای طرح و هنر می پردازد.

مردم در جامعه امـروز به دنبال انسـجام، ارزش و همچنین مرز در دنیای بیکران می گردند. اگر بخواهیم این سول که چه چیزی ما را به ارزش ها ارتباط می دهد را

در فضایی سه بعدی ترجمه کنیم پاسخ می تواند بسیار جالب باشد. از دیدگاه طراحی داخلی کفپوش همیشه واسطه ای است که می تواند فضا را پیرامون خود متصل

کند، گسترش دهد و به طور خلاصه آن را خلق کند. این دیدگاه بینش اساسی ما است.

 

Susanne Schmidhuber که سخن گوی هیئت داوری است می گوید: تعداد شرکت کننده ها مثل سابق است اما کیفیت طور چشم گیری بیشتر شده است.

پروژه های امسال با عمق بیشتری با هر یک از موضوع های مرتـبط خود سرو کار دارند. این بویژه در مورد گروه های دانشـگاهی که توسط هیئت داوری ذکر شده

است، صدق می کند.

بخش کفپوش ها: ویترین محصولات خلاقانه سازندگان کفپوش

 

پروژه چرخه چوب Domotex یا (Domotex Wood Lifestyle) که توسط شرکت ارتباطات معماری Total Tool Milano که توسط Milano ایتالیا

طراحی شده است، نقطه نـظر توجه اش بر روی چوب است، و این مـاده را طی هفـت مرحله چرخه زندگی ( از درخت در جنگل تا محصول بازیافتی) دونبال می کند.

آن ها بر ارزش ذاتـی چوب به عنوان یک ماده طبیعی توجه دارند و با این کار برای معماران و طـراحان داخلی الهام بخش بوده و ایده های خلاقانه جدیدی را به آنها

می دهند. این طرح شامل نمایش های متـعددی است که ویژه گی های خاص، برنـامه های کاربردی و کیـفیت چوب را به عـنوان ماده نشان می دهد. به این منظور

سازندگان بخش های مختلف، محصولاتی از قبیل مبلمان ساخته شده از چوب طـبیعی و پنل های ساخته شده از چوب بازیافتی را به عنوان مثال هایی از بخش های

مختلف محـصولات چوبی به نمـایش خواهد گـذاشت. طرح چرخه چوب Domotex همچنین به عنوان سـکوی پژوهش و توسـعه با برجته کردن روند گوناگون و

کلیدی از قبیل حفاظت محیط  زیست بر روی انرژی و استفاده نوآورانه از مواد عمل خواهد کرد.

آقای Gulipo Ceppi   مدیرطـراحی و موزه دار شـرکت  Total Tool Milano می گوید: چوب یـکی از قدیـمی ترین مواد در تاریخ بشریت است و با تشکر

از نوآوری های تکنولوژی آن مرکز قادر نخواهد بود که از غافل گیر کردن ما با کاربردهای جدید و هیجان انگیز خود دست بکشد.

طرح Flooring Spaces ارائه شده توسط یکی از تـولید کـنندگان فرش هندی به نام M.A.Trending  تحت عنوان Rain of stories خـوانده می شود.

M.A.Trending  به عنوان تیم روابط بین فرهنگی نه تنها به طراحی به عنوان یـک عمل خـلاقانه می نگرد، بلکه معتقد است این امر تلاشی مشترک و تقاطعی

متصل کننده ی زمینه های مختلف تخصصی است.

Rain of stories به نوعی به روایت خلق محصولات استعاری و شخصی می پردازد و ارتباطی حقیقی بین افراد و تولید کننده محصولات ایجاد می کند. با توجه

به ایده Rain یا باران، چترهایی حقیقی جهت نهادینه کردن این فضا وجود دارد.

در این فضا از بازدیدکنندگان دعوت می شود تا زیر این چتر ها به گفتگو در رابطه با مواد، محصولات و ایده ها بپردازند و در نهایت محصولی مشترک را خلق نمایند.

امسال SCHMIDHUBER  مجددا برای شرکت در ویترین Flooring Spaces همراه با یک پروژه الهام گرفته از موضوع اصلی  Domotex  انتخاب

گردیده است. طرحی که Connectivity Wheel یا “چرخ اتصال” نامیده می شود و دارای ابعادی دیداری و تعاملی می باشد.

 

در این قسمت بازدیدکنندگان قادر خواهند بود تا وارد چرخ شوند و با راه رفتن چرخ را به حرکت درآورند. این عمل موجب می گردد که حرکات فیزیکی آن ها با کمک

بازتاب نور چراغ ها بر روی چندین شیشه رنگی اثر منحصر به فردی را خلق کند و کف این چرخ را با هزاران نور رنگی فرش کند.  به این ترتیب چرخ با ترکیب نور و

ابزار حس تجربه ای بی نظیر را در هر فرد ایجاد می کند.