بازدید هیات تجاری ایران از نمایشگاه Win-Eurasia (صنعت ترکیه):

بازدید هیات تجاری ایران از نمایشگاه Win-Eurasia (صنعت ترکیه):

بازدید هیات تجاری ایران از نمایشگاه Win-Eurasia (صنعت ترکیه):

گروهی منتخب از صنعتگران و فعالان صنعتی ایران، به دعوت از اتحادیه ماشین سازان ترکیه و با از همکاری برگزارکننده نمایشگاه، از بزرگترین رویداد صنعتی اوراسیا در استانبول بازدید کردند.
در این رویداد ۶۵۰ غرفه گذار در فضایی به وسعت ۳۰،۰۰۰ متر مربع محصولات و نوآوری های خود را در معرض دید بیش از ۴۰،۰۰۰ بازدید کننده تخصصی قرار دادند.
علاوه بر بازدید از این نمایشگاه بین المللی، جلسات B2B با همتاها و شرکا تجاری از سایر کشورها برگزار شد.