مصاحبه سرکار خانم آزلبار با پایگاه خبری دوک

مصاحبه سرکار خانم آزلبار با پایگاه خبری دوک

مصاحبه سرکار خانم آزلبار با پایگاه خبری دوک

دموتکس خاورمیانه
در دوبی برگزار خواهد شد.

نارینه آزلبار، نماینده دموتکس در ایران در گفتگو با پایگاه خبری آریا دوک:
برایم دیدن این تعداد شرکت ایرانی زیر یک سقف بسیار جالب است. شرکت‌ها در سطح بالایی حضور دارند و غرفه سازی در سطح بالایی بود. به نظرم نمایشگاه خوب و موفقی است.

دموتکس مادر با سابقه 38 ساله در هانوفر برگزار می‌شود. دوره بعدی از 11 تا 14 ژانویه 2024 مطابق با 21 الی 24 دی ماه در هانوفر برگزار می‌شود. در سالی که گذشت در ترکیه، شهر آنتالیا دموتکس را با موفقیت برگزار کردیم.

دموتکس خاورمیانه بنا به درخواست شرکت‌های ایرانی از ترکیه به دوبی منتقل می‌شود.

ما به هیچ وجه شرط حضور در دموتکس را منوط به دیگر نمایشگاه‌ها نمی‌کنیم. شرکت‌ها با توجه به بازارهای صادراتی حق انتخاب دارند.

دموتکس دوبی فرصتی استثنایی برای ایرانی‌ها است که بدون دغدغه ویزا و تشریفات گمرکی در یک پلتفرم خنثی