گزارش پایانی نمایشگاه HANNOVER MESSE

گزارش پایانی نمایشگاه HANNOVER MESSE

گزارش پایانی نمایشگاه HANNOVER MESSE

تحول عظیم در صنعت نمایشگاه    Hannover messe 2019  

پس از پنج روز، برگزارکنندگان این نمایشگاه نتایج مثبتی را از موفقیت این نمایشگاه اعلام کردند که موضوعاتی همچون هوش مصنوعی در صنعت و رباتیک، استاندارد جدید ارتباطات5G  تلفن همراه برای برنامه های کاربردی، سبک طراحی و آینده کار در زمان با افزایش دیجیتالی شدن از مهمترین موضوعات این نمایشگاه بود. امسال در نمایشگاه تجاری پیشرو در صنعت تکنولوژی، تحول عظیم دیجیتالی در فضای نمایشگاه کاملا قابل لمس بود.

دکتر Köckler ، رئیس هیئت مدیره در Deutsche Messeگفت :این  نمایشگاه مهمترین رویداد پیشرو جهان برای تمام فن آوری های مرتبط با صنعت است. “بیش از 215،000 بازدید کننده از این نمایشگاه برای سرمایه گذاری در فن آوری های جدید بازدید کرده و کسب و کار خود را برای آینده آماده می کنند. این نمایشگاه، بررسی جامع در مورد سناریوهای کاربردی، پتانسیل و تعامل بین صنعت و هوش مصنوعی،  5G و روش های ارائه آن را در بر دارد.

تقریبا 6،500 غرفه دار از سراسر جهان ارائه دهنده راه حل برای تولید و تامین انرژی در آینده هستند. از جمله بیش از 500 نمونه از راه اندازی هوش مصنوعی در تولید صنعتی، برنامه های کاربردی 5G، و راه حل برای انتقال انرژی و تحرک رباتیک همچنین راه اندازی رباتیک در برنامه های دنیای واقعی را برای تمامی بخش های صنعت نمایش دادند و با 160 شرکت نمایشگاهی کشور سوئد به عنوان یک کشور با تکنولوژی پیشرفته ایستاده است.

بالغ بر 40 درصد از بازدیدکنندگان این نمایشگاه ( 215،000 نفر) از خارج از کشور بوده اند. کاکلر گفت: “این امر اهمیت بین المللی HANNOVER  MESSE  را بیان می کند و قدرت آلمان را به عنوان یک مکان صنعتی نشان می دهد.” کشورهای بازدید کننده بعد از آلمان به ترتیب چین (7،200)، هلند (5900)، ایتالیا (3400)، ایالات متحده آمریکا (3400) و کشور سوئد با 2600 نفر بازدیدکننده هستند.

این رویداد به عنوان یک نور امید برای صنعت و نوآوری نقش مهمی ایفا می کند.

دکتر Mittelbach مدیر عامل شرکت صنعتی ZVEI گفت: نمایشگاه سال آینده برنامه های متعددی برای تکنولوژی  5G ارائه خواهد داد. شرکت های صنایع الکتریکی و الکترونیک مشتاق استفاده از این استاندارد ارتباطات جدید تلفن همراه هستند. با توجه به هوش مصنوعی، این امر می تواند عامل مهم رقابت باشد.

به عنوان یک پیشرو بزرگ تکنولوژی شرکای  Nokiaو Qualcomm بازدید کنندگان را به اولین محیط آزمایش  5Gتلوزیونی دعوت می کنند. تا ارائه دهندگان راه حل و همچنین کاربران بالقوه را قادر سازد که پتانسیل این استاندارد ارتباطات جدید مخابراتی موبایل را برای برنامه های کاربردی صنعتی نشان دهند و امتحان کنند.

HANNOVER MESSE  برای آینده روشن آماده می شود.

این نمایشگاه در حال همچنان در حال تکامل و آماده سازی برای پر رنگ ترکردن نقش خود به عنوان فناوری برجسته در عصر تحول دیجیتال در جهان است.