ایرانیان باز هم در دموتکس درخشیدند

ایرانیان باز هم در دموتکس درخشیدند

ایرانیان باز هم در دموتکس درخشیدند

ایرانیان باز هم در دموتکس درخشیدند
در رقابت برترین طراحیهای فرش دموتکس 2018 ایرانیان 4 تندیس را از آن خود کردند
در نمایشگاه دموتکس که به عنوان بزرگترین رخداد در حوزه کفپـوش هـا سـالانه در ابتدای سال میلادي در شهر هانوفر کشور آلمان برگزار می شود، امسال نیز ایرانیان خوش درخشيدند.
این نمایشگاه از 12 تا 15 ژانویه 2018 (برابر 22 تا 25 دي ماه 1396) برگزار شد.
در این نمایشگاه  رویدادی تحت عنوان Carpet Design Award (آیین تقدیر از برترین های طراحی) در 10 بخش متفاوت برگزار می شود و خانم لیلا ولدان با دریافت 2 تندیس و آقایان موسوی و برادران لطفی نیز هر یک با دریافت یک تندیس برای ایران افتخار آفریدند.
نمایشگاه دموتکس در سال جاری با تغییر در جانمایی سالن ها و چیدمانی جدید توانسته بود فضای متفاوتی را خلق کند. تعداد بیش از 30 مشارکت کننده ایرانی در فضایی بالغ بر 4 هزار متر مربع (خالص) موفقیت چشمگیری را رقم زدند.