موزه‌ی لودویگ

موزه‌ی لودویگ

موزه‌ی لودویگ

موزه‌ی لودویگ

این موزه دارای مجموعه‌ای بسیار جالب و جذاب از هنرهای مدرن است. در این موزه بزرگ‌ترین کلکسیون آثار پیکاسو و آثار هنرمندانی چون وارهول و لیختن اشتاین نگهداری می‌شود.