موزه‌ی والراف ریچارتز

موزه‌ی والراف ریچارتز

موزه‌ی والراف ریچارتز

موزه‌ی والراف ریچارتز

یکی از بهترین موزه‌های شهر کلن این موزه است. این موزه آثار هنری بسیاری را از دوران قرون‌ وسطی تا سده‌ی بیستم میلادی در خود جای‌ داده است. از مهم‌ ترین و زیباترین آثار این موزه، «مریم مقدس در آلاچیقی از رز» کاری از اشتفان لوشنر می‌باشد.