پارک فولکس گارتن

پارک فولکس گارتن

پارک فولکس گارتن

پارک فولکس گارتن

یکی از زیباترین پارک های شهر کلن، که با فضای سرسبز و زیبای خود گردشگران بسیاری را به طرف خود جذب میکند، پارک فولکس گارتن میباشد.